Podmínky pro trénování družstev oddílu házené TJ TATRAN LITOVEL, z.s. od 17. května 2021


Podmínky pro trénování družstev oddílu házené TJ TATRAN LITOVEL, z.s. od 17. května 2021
Oddíl házené Tatranu Litovel zveřejňuje podmínky pro společné tréninky všech družstev házené vycházející z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Podmínky pro trénování družstev oddílu házené TJ TATRAN LITOVEL, z.s. od 17. května 2021

   1. Tréninky jsou umožněny pouze na venkovním hřišti na Sokolovně v Litovli
   2. V jeden čas se může tréninku účastnit nevíce 30 osob (včetně hráčů a trenérů)
   3. Není povoleno používat šatny a sprchy
   4. Venkovní kohoutky s vodou a WC je možné použít
   5. Zodpovědná osoba vede evidenci všech osob na tréninku a uchovává ji nejméně po dobu 30 dnů
   6. Žádný účastním nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19
   7. Každý účastník musí před každým tréninkem prokázat zodpovědné osobě oprávněnost k účasti jednou z možností:
      a. negativní PCR test ne starší než 7 dnů (ze zdrav. zařízení)
      b. negativní antigenní test ne starší než 3 dny (ze zdrav. zařízení)
      c. potvrzení od zaměstnavatele o negativním antigenním testu pro sebetestování nebo laickou veřejnost ne starším než 3 dny
      d. čestné prohlášení o negativním antigenním testu ze školy ne starší než 3 dny
      e. ukončené očkování proti onemocnění COVID-19 před nejméně 14 dny
      f. pozitivním testem na viru SARS-CoV-2 ne starším 90 dnů, přičemž osobě již uplynula doba izolace
      g. na místě provedený negativní antigenní test testu pro sebetestování nebo laickou veřejnost (na vlastní náklady)
   8. Mimo samotný trénink je nutné dodržovat všechna platná protiepidemická opatření

Další doporučení:
- Zodpovědná osoba zajistí před a po tréninku desinfekční ošetření společných tréninkových pomůcek
- Po použití WC si musí osoba dezinfikovat ruce.
- V případě použití WC zodpovědná osoba zajistí po tréninku provedení základního dezinfekčního ošetření WC (prkénka, tlačítka, kliky, umyvadlo)  

--------------------------
Kompletní znění mimořádného opatření MZ ČR: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchody-0448_1.pdf
--------------------------
Výtah týkající se naší situace:
S účinností ode dne 17. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se: (…)
15. omezují se spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění (…) uvedené podmínky se nevztahují na:
   e) sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy (…) mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínek, že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.); subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy; účastník sportovní přípravy, (…) před zahájením sportovní přípravy:
      i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/18, nebo
      ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
      iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
      iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
a subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů i) až iv), resp. v případě podle bodu iv) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě.
18. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:
   a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
   b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
   c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
   d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
   přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.
13.5.2021 | admin | Přečteno: 217x

Komentáře ke článku

Facebook

Partneři: